امروز: سه شنبه 4 آذر 1399 - 15:34 تبلیغات

هرمز نوروزی‌فرد

نیروی انسانی یکی از مولفه‌های کلیدی درخلق ارزش واقعی برای سازمان است

کرمانشاه (پانا) - معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان در جلسه کارگاه یک‌روزه توانمند سازی فصلی آموزش دهندگان ناحیه‌3 گفت: نیروی انسانی یکی ازمولفه های کلیدی درخلق ارزش واقعی برای سازمان است.

معاون سواد آموزی کرمانشاه: فعالیت‌های سوادآموزی همراه با نظارت‌های کیفی است

کرمانشاه (پانا) - معاون سواد آموزی اداره کل آموزش و پرورش کرمانشاه در نشست شورای اداری سوادآموزی ضمن اعلام شروع فعالیت‌های آموزش دوره‌های سه گانه سوادآموزی، بر تحکیم و انتقال به بهبود کیفیت برنامه های سال جاری تاکید کرد.