امروز: سه شنبه 30 شهریور 1400 - 06:49 تبلیغات

ضرورت آموزش حضوری دانش‌آموزان در مدارس

رشت (پانا) - یک جامعه‌شناس و کارشناس آموزش و پرورش تاکید کرد با توجه به مشخص نبودن زمان اتمام کرونا و ضرورت همزیستی با آن و همچنین معضلات تربیتی، رفتاری و زیستی دانش‌آموزان به دلیل عدم حضور در محیط های یادگیری مدارس ممکن است به آنها گرفتار شوند، حضور آینده سازان کشور در مدارس ضروری است.

ارتباط بخش‌های علمی، فناوری و پژوهشی با دست‌اندرکاران تولید و صنعت تقویت شود

رشت (پانا) - استاندار گیلان تقویت ارتباط بخش‌های علمی، فناوری و پژوهشی با دست‌اندرکاران امر تولید و صنعت و همچنین تسریع در بررسی درخواست متقاضیان با اولویت شرکت‌های دانش‌بنیان را مورد تأکید قرار داد و گفت کرونا از سوی رئیس جمهوری به عنوان اولویت کشور تعیین شده و بر این مبنا لازم است به موضوعات پژوهشی مرتبط با پساکرونا و پیامدهای اجتماعی این بیماری پرداخته شود.