امروز: چهارشنبه 25 تیر 1399 - 00:22 تبلیغات

برگزاری کارگاه های مجازی سلول های بنیادین برای دانش آموزان شرکت کننده در جشنواره های ملی

همدان (پانا) - معاون آموزش متوسطه استان همدان از برگزاری کارگاه های مجازی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی پژوهش سراهای دانش آموزی برای دانش آموزان شرکت کننده در مسابقات و جشنواره های ملی خبر داد.