امروز: شنبه 4 فروردین 1397 - 16:43

برگزاری مطلوب جشنواره بین المللی فیلم رشد در گرو همکاری نهادهای ذیربط است

همدان(پانا)- معاون پژوهش، برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی آموزش و پرورش استان همدان گفت: بر اساس ضرورت و اهمیت برگزاری جشنواره بین المللی فیلم رشد هماهنگی های لازم با ارگان ها و سازمان های ذیربط به منظور برگزاری مطلوب برنامه صورت گرفته است.

طرح فرا گیر بیمه نامه آتش سوزی ،زلزله منازل فرهنگیان

همدان(پانا)- معاون توسعه مدیریت وپشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش استان همدان گفت: در راستای ارائه خدمات رفاهی مناسب و کاهش مشکلات همکاران در مواقع بروز حوادث طبیعی و .... طرح فرا گیر بیمه نامه آتش سوزی ،زلزله و خطر های اضافی واحد های مسکونی کارکنان شاغل و بازنشسته فرهنگی( با مشارکت وزارت آموزش و پرورش و شرکت بیمه معلم به اجرا گذاشته شده است.

همه عناوین همدان