امروز: دوشنبه 26 آذر 1397 - 05:45 تبلیغات

ظرفیت های سازمان دانش آموزی به مدیران و مسئولین شهری هر چه بیشتر معرفی گردد

البرز (پانا ) – عباس زارع ، رییس شورای شهر کرج در دیدار با محسن صادقیان ، مدیر سازمان دانش آموزی و جمعی از مربیان و مدرسین ارشد تشکیلات پیشتازان گفت : ظرفیت ها و توانمندی های سازمان دانش آموزی می بایست به مدیران و مسئولین شهری هر چه بیشتر معرفی گردد .

پیست دیزین بازگشایی شد

البرز (پانا) -سولقانی،مدیر مجموعه بین المللی اسکی دیزین گفت : بخشی از پیست بین المللی اسکی دیزین از امروز بازگشایی شد.

خدمات رسانی صحیح و کیفی باعث افزایش انگیزه میان دانش آموزان و همکاران می گردد

البرز (پانا ) – مراد مالمیر ، معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی آموزش و پرورش البرز در حاشیه بازدید از مجموعه آموزش و پرورش ناحیه 4 کرج گفت: خدمات رسانی صحیح و کیفی باعث افزایش انگیزه میان دانش آموزان و همکاران می گردد .