امروز: دوشنبه 25 شهریور 1398 - 18:45 تبلیغات

سید مجتبی هاشمی: نظارت و راهبری رویکرد حوزه پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران است

تهران (پانا) - جلسه مشترک معاونین پرورشی و تربیت بدنی و مسئولین سازمان دانش آموزی مناطق بیست و یک گانه شهرستانهای استان تهران در مدرسه تاریخی دارالفنون در حال برگزاری است.

شفیع پور:درصد پایین بیکاری درمیان فارغ التحصیلان رشته‌های مهارتی حاکی از نیاز جامعه به این نوع آموزشهامیباشد

تهران (پانا) - در راستای هماهنگی در اجرای کیفی برنامه‌های عملیاتی سال تحصیلی جدید، جلسه فصلی کارشناس مسئولین مقطع فنی‌حرفه‌ای و کاردانش مناطق بیست و یک گانه شهرستان‌های استان تهران در پاکدشت برگزار شد.