امروز: چهارشنبه 1 آبان 1398 - 13:31 تبلیغات

کریمی: همه مناطق شهر تهران دارای کلینیک های دانش آموزی هستند

تهران (پانا) - عبدالرسول کریمی معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران در جمع کارشناسان مشاوره مناطق 19گانه شهر تهران، مهمترین وظیفه مشاور را تعامل و برقراری رابطه سازنده بادانش آموزان بیان کرد.

نجار: ناظران بازوان اجرایی مدیرکل در اجرای دقیق فرآیند سرویس مدرسه اند

تهران (پانا) - نجار، رئیس امور مالی اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران در جلسه ناظران سرویس حمل و نقل دانش آموزان سازمان دانش آموزی اولین گام انجام دقیق فرآیند سرویس مدارس را در گرو دقت کار ناظران اعلام کرد.