امروز: دوشنبه 29 بهمن 1397 - 09:20 تبلیغات

قائم‌مقام سازمان دانش‌آموزی: بنای سند تحول دانش‌آموز‌محوری است

تهران (پانا) - قائم‌مقام رئیس سازمان دانش‌آموزی با تاکید بر اینکه بنای سند تحول آموزش و پرورش دانش‌آموز‌محوری است،از مجلس دانش‌آموزی خواست فراتر از مرزها حرکت و تفکر سیستمی را جایگزین تفکر فردی کند.

پناهی‌روا خطاب به نمایندگان مجلس دانش‌‌آموزی: در کنار پیشکسوتان باشید تا نظام تعلیم و تربیت شایسته بسازیم

تهران (پانا) - رئیس دبیرخانه مجلس دانش‌آموزی از نمایندگان مجلس دانش‌آموزی حاضر در نشست قطبی امروز این مجلس خواست به پیش‌کسوتان آموزش و پرورش کمک کنند که یک نظام تعلیم و تربیت شایسته ساخته شود

دواری درنشست معاونین آموزش ابتدایی مناطق شهر تهران : دستاوردهای علمی بشر ، باید در تعلیم و تربیت ما مورد توجه و بهره برداری قرارگیرد

تهران (پانا) - معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران گفت: برخی نظریه پردازان قائل به تأثیر عوامل بیرونی و برخی صرفاً سرشت و طبیعت را عامل مؤثر می دانند . اما در مبانی نظری ما توجه به هردو عامل شده است. عوامل بیرونی می تواند تسهیل کننده تربیت باشند، اگر معلمین زمینه ساز و ایجاد کننده فرصت های تربیتی باشند .