امروز: جمعه 1 آذر 1398 - 05:43 تبلیغات

امیررضا کاشفی پور

مجلس و شورای دانش آموزی، بازوی مشورتی مدارس است

سمنان (پانا) - نائب رئیس کمیسیون ورزش و سلامت مجلس دانش آموزی گفت: مجلس و شورای دانش آموزی به عنوان بازوی مشورتی و دارایی نامشهود در مدرسه است که در صورت جدی گرفتن از سوی مسئولین مدارس، می تواند با هم افزایی مثبت در بین دانش آموزان، در تحقق اهداف پیش بینی شده در مدارس بسیار موثر باشد.

شورای دانش آموزی، بازوی مشورتی مدارس است

سمنان (پانا) - رئیس سازمان دانش آموزی استان سمنان گفت: شورای دانش آموزی به عنوان بازوی مشورتی و دارایی نامشهود در مدرسه است که در صورت جدی گرفتن از سوی مسئولین مدارس می تواند با هم افزایی مثبت در بین دانش آموزان، در تحقق اهداف پیش بینی شده در مدارس بسیار موثر باشد.