امروز: یکشنبه 4 اسفند 1398 - 06:32 تبلیغات

مبینا خواجه میرزایی

دست رد مدارس بر شورای دانش آموزی

سمنان (پانا) - نماینده مجلس دانش آموزی استان سمنان گفت: وظایف شورای دانش آموزی در مدارس، تنها عملکرد نمادین دارد و مدیران و معاونان مدرسه، خیلی به نظرات و وظایف دانش آموزان توجهی ندارند و نگاه نازلی به دانش آموزان دهه هشتادی دارند.