امروز: سه شنبه 4 آذر 1399 - 19:44 تبلیغات

عبدالرضا بندری

148 مدرسه استان به اینترنت تجهیز شدند

بوشهر(پانا) - معاون پژوهش، برنامه ریزی و نیروی انسانی اداره کل آموزش و‌ پرورش استان بوشهر گفت با همکاری اداره کل ارتباطات و فناوری 148 مدرسه در استان به اینترنت تجهیز شده تا مشکل دسترسی دانش آموزان این مدارس به شبکه شاد مرتفع شود.

بوشهر در بین پنج استان برتر در اجرای شبکه شاد

بوشهر(پانا) - معاون پژوهش، برنامه ریزی و نیروی انسانی اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر گفت بر اساس آمار استخراج شده از سامانه سناد، بوشهر در بین پنج استان برتر در اجرای شبکه شاد قرار دارد.

معاون پژوهشی، برنامه ریزی و نیروی انسانی آموزش و پرورش استان بوشهر منصوب شد

بوشهر(پانا)_ علیمراد کرمی مدیر کل آموزش و پرورش استان بوشهر ، عبدالرضا بندری را به سمت معاون پژوهشی، برنامه ریزی و نیروی انسانی آموزش و پرورش استان بوشهر منصوب و از خدمات عبدالناصر غلامی تقدیر و تشکر کرد .