امروز: چهارشنبه 22 مرداد 1399 - 07:28 تبلیغات

جلسه ستاد شاهد

مدیر آموزش و پرورش منطقه 15: هدیه هفته معلم در جهت حمایت از تولیدات داخلی در قالب کالا اهدا شود

تهران (پانا) - جلسه ستاد شاهد با حضور حسینی، مدیر آموزش و پرورش منطقه 15، علوی کارشناس مسئول شاهد و ایثارگران، مسئولین بنیاد شهید و کلیه اعضاء ستاد شاهد در دفتر مدیر آوزش و پرورش منطقه15 برگزار شد.

جلسه ستاد مرکزی شاهد

جلسه ستاد مرکزی شاهد صبح امروز با حضور علیرضا کاظمی معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش و اعضای این ستاد برگزار شد.

جلسه ستاد شاهد آموزش و پرورش شهرستان سمیرم

جلسه ستاد شاهد آموزش و پرورش سمیرم با حضور مدیر آموزش و پرورش ، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران ، معاون یرورشی و تربیت بدنی و کارشناس ستاد شاهد آموزش و پرورش و سایر اعضا ستاد شاهد در محل دفتر این مدیریت برگزار شد.

جلسه ستاد اجرایی مدارس شاهد دشتستان برگزار شد

جلسه ستاد اجرایی مدارس شاهد دشتستان با حضور رئیس اداره شاهد و ایثارگران اداره کل ،مشاور مدیر کل در امور شاهد،مدیر آموزش و پرورش دشتستان،رئیس اداره بنیاد شهید و مدیران مدارس شاهد در دفتر مدیریت آموزش و پرورش دشتستان برگزار شد.