شنبه 21 تیر 1399-15:56
نام عکاس: عبدالحسین صادقی
زمان انتشار: شنبه 10 خرداد 1399 13:49

جلسه ستاد شاهد آموزش و پرورش استان بوشهر

جلسه ستاد شاهد آموزش و پرورش استان بوشهر برگزار شد .