امروز: جمعه 26 مهر 1398 - 07:05 تبلیغات

مدیر سازمان دانش آموزی اردبیل

بازدید بازرسان سازمان دانش‌آموزی اردبیل از تولیدی‌های لباس فرم دانش آموزان وبوفه‌های مدارس

اردبیل (پانا) - بازرسان سازمان دانش‌آموزی اردبیل برای بررسی برخی شکایات واصله از اولیا ،از تولیدی های لباس فرم دانش آموزان وبوفه های مدارس نواحی یک و۲ این استان بازدید بعمل آوردند.

برگزاری آیین تجلیل از مربیان ، مدرسان وسرپرستان اردوی ملی پیشتازان سازمان دانش‌آموزی اردبیل

اردبیل (پانا) - آیین تجلیل از مربیان ،مدرسان وسرپرستان اردوی ملی پیشتازان سازمان دانش‌آموزی اردبیل با حضورمدیرکل ، معاون پرورشی وفرهنگی و مربیان ومدرسان تشکیلات دانش آموزی پیشتاز در محل سازمان دانش آموزی استان برگزار شد.

تشکیل جلسه شورای برنامه‌ریزی سازمان دانش‌آموزی استان اردبیل

اردبیل (پانا) - جلسه شورای برنامه‌ریزی سازمان دانش‌آموزی استان با حضور مدیر کل آموزش وپرورش ،معاونان پرورشی و فرهنگی وپشتیبانی ، مشاوراجرایی مدیرکل آموزش وپرورش ،مدیر سازمان دانش آموزی و دیگر اعضاء شورای برنامه ریزی تشکیل شد .

برگزاری جلسه ساماندهی سرویس مدارس دراردبیل

اردبیل (پانا) - جلسه مشترک مدیر سازمان دانش آموزی اردبیل و رییس اداره و کارشناسان انجمن اولیا و مربیان اداره کل آموزش و پرورش استان با موضوع ساماندهی سرویس مدارس درسال تحصیلی جدید برگزارگردید.

دانش آموزان اردبیلی از شعب تامین اجتماعی استان بازدید می کنند

اردبیل (پانا) - مدیر سازمان دانش آموزی اردبیل: نظر به ضرورت ارتقاء دانش و فرهنگ بیمه های اجتماعی و ترویج مفاهیم بیمه و تامین اجتماعی در بین مقاطع تحصیلی، دانش آموزان اردبیلی از شعب تامین اجتماعی استان بازدید می کنند.

برگزاری جلسه هم‌اندیشی نظارت و امور فرهنگی بر سرویس مدارس استان اردبیل

اردبیل (پانا) - مدیر سازمان دانش آموزی اردبیل با بیان این که مسئله تعلیم و تربیت در نظام دینی ما از اهمیت بالایی برخوردار است، گفت: هرگونه هزینه در این خصوص بهترین نوع سرمایه گذاری هم برای جامعه و هم برای والدین است.