امروز: یکشنبه 30 تیر 1398 - 12:59 تبلیغات

طارم سفلی

تصمیم سازی از وظایف راهبردی روابط عمومی در سازمان هاست

قزوین (پانا) - همزمان با هفته ارتباطات و روابط عمومی ، جعفر سپهریان در جلسه شورای معاونین آموزش و پرورش طارم سفلی با تجلیل از عملکرد کارشناس روابط عمومی آموزش و پرورش طارم سفلی، روابط عمومی را به عنوان بازویی توانمند در هدایت و مدیریت سازمان ها توصیف کرد.