امروز: چهارشنبه 22 اردیبهشت 1400 - 06:52 تبلیغات

سید صدرا خوش قدم

خوش قدم: تا تعیین نرخ سرویس هیچ گونه ثبت نامی در حوزه سرویس مدارس نداریم

تهران (پانا) - جلسه کارگروه سرویس مدارس شهر تهران با رویکرد بررسی و آسیب شناسی چالش ها و مشکلات سال گذشته و نظارت دقیق بر حسن انجام کار پیمانکاران و مدارس تا اتمام فرایند سرویس سال قبل و همچنین  برنامه ریزی و زمان بندی برای سال تحصیلی آینده در اداره آموزش و پرورش با حضور سیدصدرا خوش قدم، رییس انجمن اولیا و مربیان شهر تهران، نجار، رئیس امور اداری اداره کل شهر تهران، عباس باستانی، رییس سازمان دانش آموزی شهر تهران برگزار شد.

نشست مشترک کارشناسان سازمان دانش‌آموزی، انجمن اولیا و مربیان و کارشناسان امور مالی شهر تهران در خصوص سرویس مدارس

نشست مشترک کارشناسان سازمان دانش‌آموزی و کارشناسان انجمن اولیا و مربیان و کارشناسان امور مالی شهر تهران با حضور سید صدرا خوش‌قدم، رئیس انجمن اولیا و مربیان اداره‌کل شهر تهران و نجار، رئیس امور مالی اداره‌کل آموزش و پرورش شهر تهران و نماینده سازمان دانش‌آموزی شهر تهران، با هدف هماهنگی در اجرای دستورالعمل های صادره در خصوص سرویس مدارس در محل سالن آمفی تئاتر آموزش و پرورش منطقه 11 برگزار شد.