امروز: سه شنبه 1 مهر 1399 - 19:06 تبلیغات

بردخون

اولویت اصلی و مهم آموزش و پرورش، سلامت دانش آموزان است

بردخون(پانا)_ رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه بردخون گفت اولویت اصلی و مهم آموزش و پرورش، سلامت دانش آموزان است که از همه ابزار، امکانات و نیروی انسانی و آموزشی برای تقویت زیرساخت های بهداشتی و سلامتی استفاده خواهیم کرد.

نشست مدیران ، معاونان مدارس و کارشناسان اداری آموزش و پرورش بردخون برگزار شد

بوشهر(پانا)_ رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه بردخون در نشست مدیران و معاونان مدارس و کارشناسان اداری گفت امروزه مدارس نیاز به تغییر و دگرگونی دارند واین تغییر با تلاش و درایت مدیران ایجاد می شود چرا که واقعیات امروز جامعه را نمی توان با روشهای دیروز فهمید.