امروز: سه شنبه 8 فروردین 1402 - 18:06 تبلیغات

بحران گاز، جدی اما نادیده گرفته شده

با ورود جبهه هوای سرد به کشور، دمای هوا افت محسوسی داشته و سراسر کشور با سرمای شدید مواجه است. در پی این سرمای شدید مصرف گاز افزایش چشمگیری داشته است؛ با ادامه روند افزایش مصرف کشور با بحران گاز مواجه شده است.