امروز: سه شنبه 12 مرداد 1400 - 06:06 تبلیغات

مدیران مدارس به دانش‌آموزان جامانده از تحصیل و بی‌بضاعت توجه ویژه داشته باشند

اصفهان (پانا) - مدیر اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 استان اصفهان، به چگونگی بازگشایی احتمالی مدارس در سال جدید تحصیلی به‌صورت حضوری پرداخت. او در حاشیه گردهمایی مدیران مناطق آموزشی استان اصفهان، به پیگیر بودن مدیران در خصوص دانش‌آموزان جامانده از تحصیل و بی‌بضاعت تأکید کرد.

آموزش و پرورش، تنها پل قابل اتکا برای ساخت ایران پیشرفته است

اصفهان (پانا) - رئیس ادارۀ آموزش و پرورش ناحیه 6 استان اصفهان به چالش‌ها و فرصت‌های سال تحصیلی کرونایی و مشکلات آموزش مجازی پرداخت و تاکید کرد با ابن وجود آموزش و پرورش، تنها پل قابل اتکا برای ساخت ایران پیشرفته است.