امروز: شنبه 25 مرداد 1399 - 00:21 تبلیغات

گویندگی

سومین دوره مسابقات اجرای برتر در مازندران

سومین دوره مسابقات اجرای برتر در مازندران با حضور داوران هرمز شجاعی‌مهر، علیرضا عسگریان، محمدرضا حسینیان، حسین رحمانی، فاطمه محمدی‌نژاد گنجی، امین علی‌جانی و علی‌رضا طالبی در بابل برگزار شد.