امروز: سه شنبه 24 تیر 1399 - 12:17 تبلیغات

گردهمایی معاونان پرورشی و فرهنگی سراسر کشور

قائم مقام سازمان دانش‌آموزی: در حوزه فعالیت‌های سازمان اصل را در بازنگری فعالیت‌ها گذاشتیم

تهران (پانا) - قائم مقام سازمان دانش‌آموزی تاکید کرد که در حوزه فعالیت‌های سازمان دانش‌آموزی اصل را در بازنگری فعالیت‌ها گذاشتیم و با تشکیل یک گروه اندیشه ورز فعالیت‌ها را بازنگری می‌کنیم و برنامه‌های جدیدی را ترسیم کردیم.

علیرضا کاظمی: به عنوان پدران حوزه تعلیم و تربیت نگاه دلسوزانه به فعالیت‌های سازمان دانش‌آموزی داشته باشید

تهران (پانا) - معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش خطاب به معاونان پرورشی و فرهنگی سراسر کشور تاکید کرد شما به عنوان پدران حوزه تعلیم و تربیت نگاه دلسوزانه به فعالیت‌های سازمان دانش‌آموزی داشته باشید انتظار دارم کمک کنید سازمان به عنوان یک تشکل وابسته به آموزش و پرورش مسیر خوبی را طی کند.