امروز: چهارشنبه 2 مهر 1399 - 12:22 تبلیغات

نقد ادبی

مشارکت آموزگاران آذربایجان غربی در طرح نقد و ارزشیابی درس فارسی دوره اول ابتدایی

ارومیه (پانا) - معاون پژوهش، برنامه ریزی و نیروی انسانی آموزش و پرورش آذربایجان غربی، از مشارکت آموزگاران استان آذربایجان غربی در طرح نقد و ارزشیابی درس فارسی سه سال اول ابتدایی خبر داد.

مطالعه کردن مستمر و به روز عامل مهمی برای موفقیت در نقد ادبی است

کرج (پانا) -دانش آموز نفر اول در جشنواره فرهنگی ،هنری با اشاره به اینکه زبان فارسی و ادبیات باعث افزایش تجربه و دقت بیشر در نقد ادبی خواهد بود، در این زمینه مطالعه کردن مستمر و به رو ز را عامل مهمی برای پیشرفت در این حوزه دانست.