امروز: یکشنبه 9 آذر 1399 - 03:13 تبلیغات

موبایل قاپی

آمار دُرشت سرقت‌های خرد

از پشت درخت بیرون می‌آید و به آهستگی خودش را به مرد میان‌سالی می‌رساند که در حال صحبت با تلفن‌همراه است. رفیقش که ترک موتور نشسته، دستش را دراز می‌کند و مثل عقاب گوشی را از دست مرد می‌زند. به چشم بر هم زدنی، موتور چنان شتابی می‌گیرد که حتی اگر آن مرد میان‌سال، از شوک سرقت گوشی‌اش هم بیرون بیاید، هرگز به گرد پایشان نخواهد رسید.

افزایش موبایل‌قاپی در پایتخت

تهران (پانا) - فرمانده انتظامی تهران بزرگ با بیان اینکه وضع امنیت در تهران مطلوب است، گفت تنها وقوع برخی سرقت‌های خرد همچون موبایل قاپی افزایش یافته است و در همین راستا طرح ویژه مبارزه با سرقت در تهران آغاز شده است.