امروز: یکشنبه 9 آذر 1399 - 12:13 تبلیغات

مستند سازی

آرشیو «روایت فتح» متعلق به همه فیلمسازان است نه چند طیف محدود!

تهران (پانا) - مسئول گروه مستندسازی روایت فتح گفت آرشیو روایت فتح متعلق به نظام جمهوری اسلامی است و همه فیلمسازان و شرکت های معتبر سینمایی می توانند از امکانات این مجموعه استفاده کنند و منحصر به چند طیف خاص و محدود نیست.

مستندسازی فعالیت ها و برنامه ها، نقش موثری در بهبود عملکرد در حوزه های مالی و اداری دارد

کرمان(پانا) - رئیس اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات آموزش و پرورش استان کرمان گفت: مستند سازی فعالیت ها و برنامه ها، نقش موثری در بهبود عملکرد در حوزه های مالی و اداری دارد.

برگزاری وبینار توجیهی فرایند ارزیابی شاخص های عمومی و اختصاصی سال98 حوزه معاونت پرورشی فرهنگی

تهران(پانا)- جلسه معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش شهرستانهای تهران بصورت مشترک با حضور معاونین پرورشی و تربیت بدنی مناطق و رابطین ارزیابی استان و مناطق جهت بررسی شاخص های بارگذاری شده در سامانه نظارت آسیب شناسی به‌صورت ویدئوکنفرانس برگزارشد.

رقابت شهروندان تهرانی در مستند سازی خوبی ها

تهران (پانا) - طرح اخلاق محور «خوبی را معروف کنیم» در قالب مستند سازی تصویری از جلوه های مهربانی با خانواده، ,والدین، مردم، شهر، طبیعت و ... و ارسال آن به مسابقه عکس و پویش اجرا می شود.