امروز: دوشنبه 27 خرداد 1398 - 14:03 تبلیغات

مدرسه محوری

رویکرد اداره کل آموزش و پرورش استان کاهش تمرکز و تفویض اختیار به مدارس است

اصفهان (پانا) - کارگاه آموزشی یکروزه مدرسین میانی دوره های حضوری مدیران مدارس استان باهدف آماده سازی مدرسین میانی جهت برگزاری دوره های آموزشی ۱۸۰ ساعته نواحی و مناطق استان در مرکز آموزشی رفاهی شماره ۳ برگزارگردید.

مدرسه محوری باعث توسعه ارتباطات سازنده بین افراد ذینفع در مدرسه می شود

همدان (پانا) - مدیرکل آموزش و پرورش استان در کارگاه آموزشی نظام راهبری مدرسه محوری عملکرد مدارس هر کشور و نتایج حاصل از آن را مبین برنامه ها، خط مشی ها و میزان کارایی آن کشور و بازتاب مستقیم عملکرد برنامه ریزان و سیاست گذارانش عنوان کرد.

مدرسه محوری روشی مناسب برای هویت دادن به مدارس است

کرج (پانا) - مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک کرج با اشاره به اینکه اجرای طرح مدرسه محوری روشی مناسب برای هویت دادن به مدارس است،اجرای این طرح را باعث افزودن اختیارات مدیران مدارس، مشارکت بین خانواده، مربیان و سایر کارکنان آموزشی و تمرکز زدایی دانست.

مشاور و جانشین وزیر در ستاد راهبردی مدرسه محوری: مدرسه‌محوری به تایید شایستگی مدیران نیازمند است

تهران (پانا) - مشاور و جانشین وزیر آموزش و پرورش در ستاد راهبردی مدرسه محوری تفویض اختیار به مدیران مدارس و مدرسه محوری را نیازمند تائید شایستگی مدیران مدارس دانست تا آن‌ها بتوانند به‌عنوان رهبران آموزشی و تربیتی در مدارس به فعالیت خود ادامه دهند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز : مهمترین استراتژی آموزش و پرورش در بخش مدیریتی و ساختاری، مدرسه محوری است

کرج (پانا) - مدیر کل آموزش و پرورش استان البرز مدرسه محوری را مهمترین استراتژی آموزش و پرورش در بخش مدیریتی و ساختاری دانست و برپیاده سازی و اجرای نظام راهبردی مدرسه محوری در استان البرز تاکید کرد.

مدیر کل امور اداری و تشکیلات آموزش و پرورش: فرآیند استقرار نظام مدرسه‌محوری رکن اساسی برنامه‌هاست

زاهدان (پانا) - مدیر کل امور اداری و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش گفت: فرآیند استقرار نظام مدرسه محوری با انتخاب مدیران توانمند وخلاق رکن اساسی برنامه های وزارت آموزش و پرورش است.

مدیرکل متوسطه آموزش‌وپرورش: مدیران فرهنگ مدرسه‌محوری را برای ارتقای کیفی نظام آموزشی بهبود ببخشند

تهران (پانا)‌- مدیرکل دفتر آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش به نتایج خوب اجرای مدرسه‌محوری در مدارسی که توسط نیروهای جوان مدیریت می‌شود اشاره و تاکید کرد خواست آموزش و پرورش این است که مدارس از شیوه سنتی خارج و فقط منتظر ابلاغ بخشنامه‌های دستوری نباشند.

مدیر کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی : مدرسه محوری لازمه تحقق اهداف عالی آموزش و پرورش در جامعه

بیرجند(پانا) ـ مدیر کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی گفت: لازمه تحقق اهداف سند تحول و اهداف عالیه تعلیم و تربیت اسلامی ایرانی در جامعه خراسان جنوبی محور قرار گرفتن مدارس در فرایند تعلیم و تربیت است.

جانشین وزیر در ستاد مدرسه‌محوری: با مدرسه‌محوری معلم، مدیر، دانش‌آموز و والدین قدرت تصمیم‌گیری دارند

تهران (پانا) - مشاور و جانشین وزیر آموزش و پرورش در ستاد مدرسه محوری تاکید کرد در مدل مدرسه‌محوری؛ مدیران آزادی عمل بیشتری برای ارائه دیدگاه‌های جدید درباره راهبردهای تدریس و نحوه مقابله با مشکلات دارند.

«نظام راهبری مدرسه‌محوری» در پی تجدید ساختار نظام آموزشی است

آمل (پانا) - مدیرکل دفتر آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه نظام راهبری مدرسه‌محوری به‌دنبال تجدید ساختار نظام آموزشی است، تأکید کرد که طبق سند تحول بنیادین آموزش و پرورش موظف است بخشی از اختیارات اداره و مدرسه را به شوراهای درون مدرسه اختصاص دهد.