امروز: یکشنبه 28 دی 1399 - 00:36 تبلیغات

فعالیتهای پرورشی

عمق بخشی به فعالیتهای پرورشی و فرهنگی مدارس ،  مصونیت معنوی وفکری ایجاد می کند

بوشهر(پانا)_ معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر در جمع معاونین پرورشی و تربیت بدنی شهرستانها و مناطق استان بوشهر گفت برای مصونیت بخشی معنوی و فکری به دانش آموزان و مدارس باید عمق بخشی و کیفیت بخشی به فعالیتهای پرورشی و فرهنگی در دستور کار معاونین‌ محترم پرورشی و تربیت بدنی شهرستانها و مناطق قرار گیرد.

فعالیتهای پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش استان بوشهر به سمت مدرسه صالح است

بردخون(پانا)_ معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر گفت همه فعالیتهای پرورشی، فرهنگی، هنری، قرآنی و مشاوره ای  معاونت پرورشی و فرهنگی استان در راستای جهت دهی به مدرسه افق 1404 یعنی مدرسه صالح است.

کاظمی: هم افزایی در فعالیت‌های فرهنگی اثر بخشی و جذابیت فعالیت را افزایش می‌دهد

تهران (پانا) - معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش تاکید کرد هم افزایی در عرصه فرهنگی کشور اثربخشی فعالیت‌ها را بیشتر می‌کند و این فعالیت‌ها را دارای جذابیت برای مخاطبان خواهد کرد.

کاظمی: باید از فعالیت‌های ملی و مرکزی کم کنیم و به سمت فعالیت‌های مدرسه محور برویم

تهران (پانا) - به گفته معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش هیچ فعالیتی تعطیل نخواهد شد بلکه فعالیت‌ها توسعه پیدا خواهند کرد لذا به جای فعالیت‌های ملی و مرکزی باید به سمت فعالیت‌های مدرسه محور برویم.

نگاه ویژه به دانش‌آموزان استثنایی با کیفیت‌بخشی فعالیت‌های پرورشی در حوزه آموزش و پرورش استثنایی

تهران(پانا)- معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران اعلام کرد در راستای انسجام بخشی و کیفیت بخشی به فعالیت های پرورشی دانش آموزان با نیازهای ویژه، نشست مشترک اعضای شورای پرورشی و فرهنگی استان و اداره آموزش و پرورش استثنایی برگزار شد.

آمادگی کانون و اردوگاه‌های فرهنگی و تربیتی فارس در برگزاری فعالیت‌های اوقات فراغت دانش‌آموزان

شیراز (پانا) - رئیس اداره فرهنگی هنری، اردوها و فضاهای پرورشی آموزش و پرورش فارس از آمادگی 120 کانون فرهنگی و تربیتی و 20 اردوگاه فرهنگی و تربیتی در سطح استان فارس، برای استقبال از دانش‌آموزان در تابستان و ارائه خدمات به آنها خبر داد.

چابک‌سازی سیستمی با نهادینه شدن فرهنگ توانمندسازی در تابستان

تهران(پانا)- جلسه شورای پرورشی و فرهنگی با موضوع بررسی نیازهای آموزشی مربیان و معاونان پرورشی، مشاوران، مدیران مدارس، مدیران و مربیان دارالقرآنها، کانون ‌های فرهنگی تربیتی، اردوگاه‌ها، اعضای تخصصی مشاوره و همکاران اداری حوزه معاونت پرورشی برگزار شد.

برگزاری دوره آموزشی برنامه ریزی و مدیریت فعالیت‌های اردویی

تهران (پانا) - معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران از برگزاری دوره آموزشی ویژه مربیان و معاونان پرورشی، مدیران و سایر کارکنان مدارس و همکاران اداری حوزه معاونت پرورشی مناطق 21 گانه خبر داد.

حدود 80 درصد فعالیت های حوزه پرورشی و فرهنگی از طریق فضای مجازی انجام شده است

کرمان(پانا) - معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش استان کرمان در نشست مدیران و روسای آموزش و پرورش شهرستان ها و مناطق استان که به صورت ویدیو کنفرانس برگزار شد، گفت: حدود 80 درصد فعالیت های حوزه پرورشی و فرهنگی از طریق فضای مجازی انجام شده است.

همه فعالیت‌های پرورشی با استفاده از ظرفیت‌های شبکه شاد دنبال می‌شود

تهران (پانا) - معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران با تاکید بر استفاده بهینه از فضای مجازی را از اولویت های معاونت پرورشی عنوان کرد و از اجرای فعالیت‌های پرورشی بر پایه شبکه شاد خبر داد.

ترنم مهر کانال ارتباطی فعالیت‌های پرورشی و فرهنگی شهرستان‌های استان تهران

تهران (پانا) - معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران گفت: ذائقه سنجی دانش آموزان و مخاطب محوری اساس فعالیت های حوزه پرورشی و فرهنگی در استفاده از شبکه شاد خواهد بود.

شکوهی: فعالیت‌های پرورشی و فرهنگی مدارس از «شبکه شاد» پیگیری می‌شوند

تهران (پانا) - مدیر کل امور تربیتی، مشاوره و مراقبت در برابر آسیب‌های اجتماعی اعلام کرد شبکه شاد برای مشاوران و معاونان پرورشی مدارس نیز مانند یک معلم که تعریف شده است، تعریف می‌شود و همه فعالیت‌های پرورشی مدارس باید از آن طریق ادامه پیدا کند.

پویایی فعالیت‌های قرآن، عترت و نماز با ایجاد شبکه شاد

تهران (پانا) - اولین جلسه شورای قرآن، عترت و نمازاداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران با موضوع بررسی شبکه شاد و نحوه برگزاری مسابقات استانی با حضور معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران،برگزار شد.

علیرضا کاظمی: آموزش و پرورش برای انجام فعالیت‌های اثربخش به توان همه دستگاه ها نیاز دارد

تهران (پانا) - معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد که امروز نیاز است همه دستگاه‌ها مرتبط با آموزش و پرورش مشارکت کنند تا فعالیت‌های اثر بخش تری در حوزه تربیت به دانش‌آموزان ارائه شود.

کارگروه تخصصی مشارکت معلمان در فعالیت‌های پرورشی

کارگروه تخصصی مشارکت معلمان در فعالیت‌های پرورشی صبح امروز با حضور مسعود شکوهی، مدیرکل مشاوره، امور تربیتی و مراقبت در برابر آسیب‌های اجتماعی در سالن جلسات معاونت پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش برگزار شد.