امروز: یکشنبه 10 فروردین 1399 - 20:49 تبلیغات

رنگ مهر

با رنگ مهر رویایی بسازیم

شهرکرد(پانا) - جشن عاطفه ها با حضور پرشور دانش آموزان استان چهارمحال وبختیاری در کلیه مدارس برگزار شد

« با رنگ مهر، رویایی را بسازیم»

زنجان (پانا) - جشن عاطفه های امسال با شعار" با رنگ مهر رویایی را بسازیم "در 1604 پایگاه ثابت و سیار کمیته امداد در سطح استان زنجان با همکاری آموزش وپرورش ،بسیج مستضعفان،مراکز نیکوکاری وصداوسیما برگزار می شود.