امروز: دوشنبه 13 تیر 1401 - 20:07 تبلیغات

قطع برق ۴۲ اداره به علت افزایش مصرف

اردبیل (پانا) - مدیر شرکت توزیع نیروی برق اردبیل گفت با توجه به افزایش مصرف برق ادارات استان در مرحله اول تذکر داده شد و در مرحله بعد برق ۴۲ اداره پرمصرف قطع شده است.