امروز: چهارشنبه 7 خرداد 1399 - 04:45 تبلیغات

کار پوپولیستی

فریب کاهش نرخ بیکاری

آمار و اطلاعات بازار کار نشان می‌دهد که در فصل بهار ۱۳۹۸ نرخ بیکاری کل کشور به ۸/ ۱۰‌درصد رسیده است و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۳/ ۱‌درصد کاهش را نشان می‌دهد. نرخ بیکاری زنان ۹/ ۱‌درصد کاهش و نرخ بیکاری مردان ۱/ ۱‌درصد کاهش داشته است. همچنین به ترتیب برای جوانان ۱۵تا ۲۴ ساله و فارغ‌التحصیلان آموزش عالی، ۸/ ۱‌درصد و ۲/ ۱‌درصد کاهش را نشان می‌دهد. نرخ بیکاری شهری در بهار ۱۳۹۸ نسبت به بهار ۱۳۹۷معادل ۶/ ۱‌درصد و نرخ بیکاری روستایی ۶/ ۰‌درصد کاهش را نشان می‌دهد. همین امر کافی است تا مسوولان ومقامات رسمی، بهبود شرایط بازار کار را به تبلیغ و نمایش بگذارند. اما بدیهی است که توجه صرف به یک شاخص در تحلیل وضعیت بازار کار، منجر به گمراهی و تحلیل نادرست از آن خواهد شد و صرفا برای اهداف پوپولیستی می‌توان از آن استفاده کرد.