امروز: دوشنبه 18 فروردین 1399 - 20:30 تبلیغات

پاسخ به سوال نمایندگان

ظریف: برای اینکه در دنیا و در دیپلماسی قوی باشیم نیاز به مردم داریم/توانستیم جلسه محاکمه ایران را به جلسه محاکمه آمریکا تبدیل کنیم

وزیر امور خارجه اظهار داشت که سلاح حتما مهم است اما قدرت‌مان را وامدار مردم هستیم ولی آنچه در سیاست خارجی باز هم حرف اول و آخر را می‌زند مردم هستند و برای اینکه در دنیا و در دیپلماسی قوی باشیم نیاز به مردم داریم.