امروز: شنبه 28 دی 1398 - 13:30 تبلیغات

نائب رئیس اتاق بازرگانی سمنان

نجفی‌سهی، نائب رئیس اتاق بازرگانی سمنان:‌ هجوم برای پیش‌خرید خودرو نشان‌دهنده پیش‌بینی افزایش بیشتر قیمت‌هاست

تهران (پانا) - نائب رئیس اتاق بازرگانی سمنان می‌گوید هجوم خریداران برای پیش‌خرید خودرو که تاریخ تحویل طولانی و شرط قیمت روز دارد نشان‌دهنده آن است که بازار انتظار بیشتری برای افزایش قیمت دارد.

نائب رئیس اتاق بازرگانی سمنان: کارشناسان بی‌طرف در بانک مرکزی نرخ ارزها را تعیین کنند

تهران (پانا) - نائب رئیس اتاق بازرگانی سمنان می‌گوید برای ساماندهی بازار ارز باید بازار ثانویه ارزی تعطیل شود و ارز در اختیار بانک مرکزی قرارگیرد، همچنین کارشناسان بی‌طرف که منافع هیچ یک از پتروشیمی‌ها یا معدنی‌ها را در نظر نمی‌گیرندباید به نرخ‌گذاری ارز اقدام کنند.