امروز: شنبه 3 اسفند 1398 - 05:12 تبلیغات

مسعود ریگی

آقای فراستی باز هم حماسه آفرید

فیلم شبی که ماه کاملا شد را ندیدم. داستان واقعی شهادت فائزه و برادرش را که خواندم متوجه شدم دل دیدن فیلم را ندارم. ولی جسارت و دغدغه نرگس آبیار برای ساخت چنین فیلمی و پرداختن به چنین موضوعی را تحسین کردم.