امروز: دوشنبه 11 فروردین 1399 - 02:20 تبلیغات

فعالیتهای فرهنگی و هنری

من هم می توانم نویسنده باشم !

اهواز (پانا) - مینو خلفی دانش آموز دبیرستان متوسطه اول پاینده ناحیه یک اهواز و مولف 4 عنوان کتاب بهمراه مادرش که دکترای روانشاسی است ، در خصوص فعالیت هایش برای ما سخن گفت .