امروز: دوشنبه 29 دی 1399 - 17:37 تبلیغات

عدالت مالیاتی

گسترش چتر مالیاتی؛ راهکاری برای جبران بخشی از کسری بودجه 99

تهران ( پانا) - عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران می‌گوید دولت باید درحوزه‌ مالیات باید چتر مالیاتی را گسترش دهد و علاوه بر بخش‌های شفاف اقتصاد که بیشترین مالیات را پرداخت می‌کنند سایر بخشها نیز مشمول پرداخت مالیات شوند.

"کدفروشی" حبس دارد

کد فروشی و صدور فاکتورهای صوری مقوله‌ای است که علاوه بر ایجاد بی عدالتی مالیاتی باعث افزایش فرارهای مالیاتی هم می‌شود؛ امری که در صورت احراز می‌تواند به حبس بیش از شش ماه تا دو سال منجر شود.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک:‌ ارتباط بخش سنتی و نوین در معاملات املاک منجر به ارائه خدمات بهترمی‌شود

تهران (پانا) - رئیس اتحادیه مشاوران املاک می‌گویدکسب و کارها در حال گذر از شکل سنتی به نوین هستند و در این میان ارتباط بخش سنتی و نوین می‌تواند به ارائه خدمات بهتر منجر شود.