امروز: دوشنبه 20 مرداد 1399 - 16:23 تبلیغات

طرح راهبردی عملیاتی

اجرای طرح راهبردی عملیاتی شهری با هدف ارتقای کیفیت زندگی شهروندان

رشت (پانا) - عباس‌قلی‌زاده با اشاره به طرح راهبردی عملیاتی گفت: طرح راهبردی عملیاتی، ارائه چشم انداز و نمای آتی شهر همراه با پشتوانه برنامه اجرایی برای هدایت رشد متعادل و مطلوب، توسعه یافته و پایدار شهر در یک فرایند مشارکتی با هدف ارتقای کیفیت زندگی شهروندان است.