امروز: یکشنبه 28 مهر 1398 - 18:41 تبلیغات

طرح راهبردی عملیاتی

اجرای طرح راهبردی عملیاتی شهری با هدف ارتقای کیفیت زندگی شهروندان

رشت (پانا) - عباس‌قلی‌زاده با اشاره به طرح راهبردی عملیاتی گفت: طرح راهبردی عملیاتی، ارائه چشم انداز و نمای آتی شهر همراه با پشتوانه برنامه اجرایی برای هدایت رشد متعادل و مطلوب، توسعه یافته و پایدار شهر در یک فرایند مشارکتی با هدف ارتقای کیفیت زندگی شهروندان است.