امروز: دوشنبه 3 آذر 1399 - 20:47 تبلیغات

ضعف فرهنگی

شکاف بین معلم و شاگرد

مهر از نیمه گذشت و از آغاز سال تحصیلی نیز بیش از یک ماه سپری شده است یعنی اگر سال تحصیلی را 9 ماه در نظر بگیریم و 8 ماه آن را مفید تلقی کنیم یک هشتم آن عملا سپری شده است اما شرایط متاثر از کرونا و ضعف‌های ساختاری و مدیریتی در شرایط سخت اقتصادی با ضعف‌های فرهنگی دست به دست هم داده تا اگرچه خوشبختانه کرونا با کودکان و نوجوانان مهربان‌تر است اما تبعات ناشی از کرونا و حضوری برگزار نشدن کلاس‌ها بیشترین ضربه را به کودکان و نوجوانان به ویژه دانش‌آموزان مقطع ابتدایی وارد کند.

میزان تنبلی ایرانیان از متوسط جهانی بیشتر است

تهران (پانا) - نتایج پژوهش "تنبلی اجتماعی، علل، پیامدها و راهکارها" حاکی از آن است که تنبلی اجتماعی ریشه در خلقیات تاریخی جوامع دارد و میزان تنبلی ایرانیان از متوسط جهانی بیشتر است و تنها کشورهای عربی و آفریقایی هستند که بیش از ایرانیان دچار تنبلی هستند.