امروز: شنبه 15 آذر 1399 - 12:55 تبلیغات

صحیفه سجادیه

هر کدام از دانش آموزان قرآنی باید سفیران نور باشند

مشهد(پانا) - داورسی و ششمین دوره مسابقات قرآن عترت و نماز در بخش صحیفه سجادیه گفت: تاثیری که رفیق بر روی رفیق می گذارد به تدریج از تاثیر مربی و معلم بیشتره ارتباط عاطفی که در این بین برقراره می تواند تاثیر گذار باید که اندیشه ی یک رفیق به رفیق دیگرش منتقل بشود و به نوعی سفیران نور باشند.

تشویق متولیان استان ها می تواند مشوق دانش آموزان قرآنی باشد

مشهد(پانا) - داورسی و ششمین دوره مسابقات قرآن عترت و نماز در بخش صحیفه سجادیه گفت: متولیان استان ها دانش آموزان را تشویق کنند یعنی به این ها پر و بال بدهند در صدا و سیما در برنامه های قبل اذان در خطبه های قبل نماز جمعه و... به این ها زمانی بدهند برای ثابت کردن خودشان و این برای دانش آموزان سکوی پرتابی است و دانش آموزان رو به نیروی مولد خود جوش تبدیل می کند .