امروز: شنبه 27 دی 1399 - 06:43 تبلیغات

شورای برنامه‌ریزی سازمان دانش‌آموزی

جلسه شورای برنامه‌ریزی سازمان دانش‌آموزی استان اصفهان

جلسه شورای برنامه‌ریزی سازمان دانش‌آموزی استان اصفهان با حضور اعتدادی مدیرکل آموزش و پرورش، مهدی اسماعیلی معاون پرورشی و فرهنگی، عباس زهیری، ریاست سازمان دانش‌آموزی استان اصفهان و محمدرضا ناظم زاده، معاون آموزش متوسطه اداره‌کل استان اصفهان در ساختمان جلسات اداره‌کل آموزش و پروش استان اصفهان برگزار شد.

تشکیل جلسه شورای برنامه‌ریزی سازمان دانش‌آموزی استان اردبیل

اردبیل (پانا) - جلسه شورای برنامه‌ریزی سازمان دانش‌آموزی استان با حضور مدیر کل آموزش وپرورش ،معاونان پرورشی و فرهنگی وپشتیبانی ، مشاوراجرایی مدیرکل آموزش وپرورش ،مدیر سازمان دانش آموزی و دیگر اعضاء شورای برنامه ریزی تشکیل شد .

تشکیل جلسه شورای برنامه‌ریزی سازمان دانش‌آموزی استان اردبیل

اردبیل (پانا) - جلسه شورای برنامه‌ریزی سازمان دانش‌آموزی استان با حضور مدیر کل آموزش وپرورش ،معاونان پرورشی و فرهنگی وپشتیبانی ، مشاوراجرایی مدیرکل آموزش وپرورش ،مدیر سازمان دانش آموزی و دیگر اعضاء شورای برنامه ریزی تشکیل شد .