امروز: چهارشنبه 9 مهر 1399 - 22:36 تبلیغات

شهید چمران بش قارداش

اردوی انتخابی ملی پیشتازان دخترخراسان شمالی امروز برگزار شد

 بجنورد(پانا) - ارزیاب اردوی پیشتازان دخترخراسان شمالی با اشاره به فعالیت های دختران در اردو در روزآخر اردو گفت: اردو فرصت مناسبی برای آموزش مهارت های اجتماعی وتمرین زندگی گروهی وتقویت حس مسئولیت پذیری در بین دانش آموزان است .