امروز: دوشنبه 28 مهر 1399 - 19:55 تبلیغات

رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران

فخاری، عضو شورای شهر تهران: گفت‌وگو تنها راه چاره در وضع پرخطر امروز است

تهران (پانا) - رئیس کمیته اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران می‌گوید گفت‌وگوی درون سازمانی راه اصلاح فضای بیرون است و رسیدن به نقطه مطلوب در این زمینه می‌تواند اولویت کاری شورا در سال دوم باشد چرا که گفت‌وگو تنها راه چاره در وضع پرخطر امروز است.

رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران: خطاهای مدیریتی وضع جامعه را پیچیده‌تر کرده است

تهران (پانا) - رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران گفت فراز و فرودهای داخلی و هزینه‌هایی که خطاهای مدیریتی در دوره‌های گوناگون برای کشور پدید آورده، وضع امروز جامعه ایرانی را پیچیده‌تر کرده است.