امروز: یکشنبه 9 آذر 1399 - 14:48 تبلیغات

دبیرستان فیروزبهرام

مدارس زیر سایه کرونا-10

آموزش در دبیرستان ماندگار و هنرستان فیروزبهرام، در روزهای کرونایی به صورت مجازی پی گرفته می‌شود. معلم‌ها در روزهای مختلف با حضور در مدرسه، فعالیت‌هایی همچون تدریس مجازی و ضبط محتوای آموزشی را در برنامه کاری خود دارند.