چهارشنبه 5 مهر 1402-05:27
نام عکاس: زهرا علی هاشمی
زمان انتشار: دوشنبه 31 شهریور 1399 13:49

مدارس زیر سایه کرونا-10

آموزش در دبیرستان ماندگار و هنرستان فیروزبهرام، در روزهای کرونایی به صورت مجازی پی گرفته می‌شود. معلم‌ها در روزهای مختلف با حضور در مدرسه، فعالیت‌هایی همچون تدریس مجازی و ضبط محتوای آموزشی را در برنامه کاری خود دارند.

شماره گزارش: 1124642