امروز: چهارشنبه 13 فروردین 1399 - 10:30 تبلیغات

خزانه دار شورای شهر تهران

خزانه‌دار شورای شهر تهران: بودجه نقد شهرداری تهران در سال گذشته ۱۰۵ درصد محقق شد

تهران (پانا) - خزان‌ دار شورای شهر تهران گفت در سال ۹۷ بودجه نقدی سالیانه بیش از رقم مندرج در سند بودجه به میزان ۱۰۵ درصد تحقق یافته است. بودجه غیرنقد با ۴۸ درصد تحقق و ۵۲ درصد عدم تحقق مواجه است.

خزانه‌دار شورای شهر تهران: 72درصد درآمدهای شش ماه امسال شهرداری محقق شده است

تهران (پانا) - خزانه‌دار شورای شهر تهران با بیان اینکه شهرداری تهران در شهریورماه امسال تنها یک درصد از هزینه‌های بازپرداخت وام‌ها،تسهیلات و دیون را پرداخت کرده است، گفت در شش ماه نخست شهرداری توانسته مبلغ 62هزار و 793 میلیارد ریال یعنی 72 درصد را تحصیل کند.

رسولی، عضو شورای شهر: به‌کارگیری و خاتمه کاری شهردار تهران برعهده شورای شهر است

تهران (پانا) - خزانه‌دار و مسئول پیگیری وضع بازنشستگی شهردار تهران گفته است به موجب تبصره ۴ بند ۱ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و شهرداران، موارد و شرایط خاتمه خدمت شهردار به صورت مخصوص مورد تصریح قرار گرفته است. 

کاهش هزینه‌های شهرداری تهران

تهران (پانا) - خزانه دار شورای شهر تهران در ارائه گزارش حساب‌های درآمد و هزینه شهرداری تهران گفته است که هزینه‌های شهرداری در سه ماهه (شهریور، مهر و آبان) روند کاهشی داشته است.