امروز: یکشنبه 17 فروردین 1399 - 15:00 تبلیغات

حجت الله ایوبی

حجت الله ایوبی: تخریب میراث فرهنگی نسل کشی فرهنگی‌ست

تهران(پانا) - دبیر کمیسیون ملی یونسکو می‌گوید یونسکو در کنار مردم ایستاده و مانند آینه سعی در نشان دادن حقایق بشریت، اصالت‌ها و آیین‌ها دارد زیرا تمام مردم جهان با هم یکپارچه هستند، یونسکو می‌خواهد انسان را از غبار خشونت پاک کند.

صدرعاملی: قصه دختران ایران با دیگر سرزمین ها متفاوت است

تهران (پانا) - کارگردان فیلم سال دوم دانشکده من در میزگرد تخصصی بررسی مسائل هویتی اجتماعی دختران دانشجو که به همت کمیسیون ملی یونسکو- ایران برگزار شد از بی‌توجهی جامعه به دوران بلوغ دختران در کشور مان انتقاد کرد.