امروز: شنبه 27 دی 1399 - 03:08 تبلیغات

حبیب الله صادقی

نماینده تهران: طیف اصولگرایان مجلس برای رأی نیاوردن بیطرف بسیج شد

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: احساس می کنم طیف اصولگرایان مجلس که در حوزه های انتخابیه آنان بحران آبی وجود دارد، بسیج شدند و با تک تک نمایندگان تماس می گرفتند که آنها را از رأی دادن به آقای بی طرف منصرف کنند.