امروز: چهارشنبه 20 فروردین 1399 - 19:44 تبلیغات

تمرین تست زنی

تعطیلات نوروز، فرصتی برای تست‌ زنی و رکوردگیری

تهران (پانا) - تعطیلات نوروز می‌تواند زمان آماده سازی کنکوری‌ها برای تحمل روزهای فشرده و سخت آخر باشد. تمرین تست زنی با هدف ارزیابی سرعت عمل و رکوردگیری می‌تواند از استفاده‌های دیگر ایام عید باشد.

تعطیلات نوروز، فرصتی برای تست‌زنی و رکوردگیری

تهران (پانا) - تعطیلات نوروز می تواند زمان آماده سازی کنکوری ها برای تحمل روزهای فشرده وسخت آخر باشد. تمرین تست زنی با هدف ارزیابی سرعت عمل و رکوردگیری می تواند از استفاده های دیگر ایام عید باشد.