امروز: چهارشنبه 2 مرداد 1398 - 00:59 تبلیغات

اظهارنامه

درآمدهای مالیاتی از ارکان اصلی تحقق اقتصاد مقاومتی است

استاندار هرمزگان در پیامی به مناسبت فرارسیدن 16 تیرماه، روز مالیات و آغاز هفته فرهنگ سازی مالیاتی آورده است: توجه ویژه به ظرفیت های داخلی کشور رکن اصلی تحقق اقتصاد مقاومتی است که درآمدهای مالیاتی از ظرفیت های مهم کشور در این زمینه هستند.