امروز: دوشنبه 18 فروردین 1399 - 11:10 تبلیغات

آموزش و پرورش ناحیه ۳ اهواز

یاری رسانی سازمان دانش آموزی ناحیه ۳ اهواز به دانش آموزان محروم مدارس عادی دولتی

اهواز (پانا)-سازمان دانش آموزی ناحیه ۳ اهواز جلسه ای با حضور مدیر آموزش و پرورش ناحیه ۳ ،مسئولین کمیته امداد منطقه ۲ و مدیران مدارس عادی دولتی(غیر هیئت امنایی)برای کمک رساندن به دانش آموزان محروم برگزار کرد.

کسب رتبه نخست جذب پیشتازان

اهواز ( پانا ) - مدیر آموزش و پرورش ناحیه ۳ اهواز از کسب رتبه اول بیشترین جذب پیشتازان دختر و پسر در استان خوزستان برای سومین سال متوالی توسط سازمان دانش آموزی ناحیه ۳ اهواز خبر داد .

افتتاح همزمان دو پایگاه خبرگزاری پانا درمدارس ناحیه ۳ اهواز

اهواز (پانا )-طی آیینی با حضور مدیر آموزش و پرورش و معاون پرورشی و رییس سازمان دانش آموزی ناحیه ۳ اهواز ،دو پایگاه خبرگزاری پانا در دبیرستان دخترانه دوره اول عفاف و دبیرستان پسرانه دوره اول انقلاب افتتاح شد .