امروز: دوشنبه 23 تیر 1399 - 12:35 تبلیغات

آموزش مدیران جوان

آموزش مدیران جوان در اولویت قرار گیرد

زنجان(پانا) - استاندار زنجان بر ضرورت آموزش مدیران جوان با هدف تقویت سرمایه های انسانی و بدنه مدیریتی کشور تاکید کرد و گفت: ضمن آموزش افراد با انگیزه و جوان دستگاه های اجرایی می توان ویژگی های مدیریتی هریک از افراد را استخراج و درقالب بانک اطلاعاتی جامع در استان جمع آوری نمود.

فاطمه مهاجرانی: مدیران کل استان ها در راستای انگیزه بخشی به دانش پژوهان جوان در اردوهای آمادگی حضور یابند

تهران (پانا) - رئیس مرکز استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان در گردهمایی مشترک اعضای شورای معاونان و مدیران کل آموزش وپرورش استان ها مطرح کرد: مدیران کل استان ها در راستای انگیزه بخشی به دانش پژوهان جوان در اردوهای آمادگی حضور یابند.