نتایج جستجو : سرمایه گذاری در کشور

  • تهران(پانا)- کارشناس اقتصادی بیان کرد باید فضای اطمینان بخش برای سرمایه گذاران ایجاد شود تا تولید در کشور رشد کند. کسری بودجه درنتیجه کاهش درآمدهای نفتی و افزایش هزینه های دولت اتفاق می‌افتد و دولت را مجبور به چاپ پول می کند که باعث تورم در کشور می‌شود.