دستورالعمل اجرایی دوازدهمین جشنواره مد و لباس فجر ابلاغ شد

تهران (پانا) - دستورالعمل اجرایی دوازدهمین جشنواره مد و لباس فجر که بر اساس ریل‌گذاری جدید کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور برگزار می‌شود ابلاغ شد.

کد مطلب: ۱۴۰۹۱۱۵
لینک کوتاه کپی شد
دستورالعمل اجرایی دوازدهمین جشنواره مد و لباس فجر ابلاغ شد

بر این اساس و با توجه به آیین‌نامه جشنواره دستورالعمل اجرایی جشنواره دوازدهم به شرح ذیل ابلاغ می‌شود:

۱. بخش رقابتی مد و صنعت ملی پوشاک

به‌عنوان قاعدۀ کلّی، جشنوارۀ مد و لباس فجر، فقط طرح‌هایی را که حداکثر در یک سالِ پیش از برگزاری جشنواره تولیدشده و قبلاً به جشنواره ارائه نشده، می‌پذیرد. بنابراین، همۀ طرح‌های متقاضی شرکت در هر یک از بخش‌های رقابتی، باید از سال ۱۴۰۱ به بعد تولید شده و در دوره‌های‌ گذشته جشنواره نیز مورد بازبینی هیأت انتخاب قرار نگرفته باشند. علاوه بر این:

الف) ویژندها

ویژندهای متقاضی شرکت در بخش مسابقه طاووس زرین، باید آثار واجد شرایط ذیل را به جشنواره ارسال کنند:

- کلیه آثار عرضه شده باید دارای شناسۀ شیما و شناسۀ کالا از «کارگروه مد و لباس» و «سامانۀ جامع تجارت» باشند.

- آثار در هیچ‌یک از رویدادها، جشنواره‌ها و بازارهای پوشاک داخلی و خارجی به نمایش درنیامده باشند.

تبصره ۱: کلیه متقاضیان موظف به تکمیل فرم تعهدنامه مبنی بر رعایت بند فوق است.

- طرح‌های ارائه‌شده باید قابلیت تولید انبوه را داشته باشند.

تبصره ۲: برای احراز قابلیت تولید انبوه ضروری است برگه فنی استانداردسازی ارائه شود.

- طرح‌ها در قالب یک مجموعۀ کامل لباس (شامل ۵ لوک کامل لباس رسمی و غیررسمی برای موقعیت های مختلف زمانی و مکانی از جمله مناسبتهای آئینی (مراسمات شادی و عزا)، ورزشی، اداری و ...) در دو بخش مردانه و زنانه و در دو گروه سنی بزرگسال و نوجوان ارائه شوند.

تبصره ۳: متقاضیان موظفند حداقل در یکی از دسته‌های چهارگانه فوق (مردانه و زنانه در دو گروه سنی بزرگسال و نوجوان) آثار خود را ارائه کنند.

ب) گروه‌های طراحی مستقل

گروه‌های طراحی متقاضی شرکت در بخش مسابقه طاووس سیمین، باید آثاری واجد شرایط ذیل را به جشنواره ارسال نمایند:‏

- کلیه اعضای گروه طراحی (غیر از عکاسان) در سامانه طراحان کارگروه عضویت داشته باشند.

- آثار دارای شناسۀ شیما از کارگروه ساماندهی مد و لباس باشند.

- آثار در هیچ یک از رویدادها، جشنواره‌ها و بازارهای پوشاک داخلی و خارجی به نمایش درنیامده باشند.

تبصره ۱: کلیه متقاضیان موظف به تکمیل فرم تعهدنامه مبنی بر رعایت بند فوق است.

- گروه‌های طراحی باید طرح‌های خود را در قالب یک مجموعۀ فشرده (شامل ۵ لوک کامل لباس رسمی و غیررسمی برای موقعیت های مختلف زمانی و مکانی از جمله مناسبتهای آئینی (مراسمات شادی و عزا و ...)، ورزشی، اداری و ...) در دو بخش مردانه و زنانه و در دو گروه سنی بزرگسال و نوجوان ارائه کنند.

تبصره ۲: متقاضیان موظفند حداقل در یکی از دسته های چهارگانه فوق (مردانه و زنانه در دو گروه سنی بزرگسال و نوجوان) آثار خود را ارائه کنند.

ج) طراحان آزاد مفهومی

متقاضیان شرکت در مسابقۀ طرح‌های آزاد مفهومی در بخش طاووس بلورین، باید آثار واجد شرایط ذیل را ارائه کنند:

- آثار دارای شناسه شیما باشد.

- آثار در هیچ یک از رویدادها، جشنواره‌ها و بازارهای پوشاک داخلی و خارجی به نمایش درنیامده باشند.

تبصره: کلیه متقاضیان موظف به تکمیل فرم تعهدنامه مبنی بر رعایت بند فوق است.

- اثر طراحی‌شده باید حداقل یک لوک کامل لباس به همراه شرح‌نامۀ آن را شامل شود به‌نحوی که منشاء ایده، مفهوم حاکم و فرآیند تبدیل ایده به اثر در آن، به وضوح تبیین شده باشد.

د) مقررات عمومی

۱) کلیه طرح‌های متقاضی شرکت در هر یک از بخش‌های جشنواره، بایستی در سامانۀ جشنواره ثبت مشخصات شوند.

۲) زمان ثبت‌نام در سامانۀ جشنواره، در اواخر مهر ماه خواهد بود.

۳) هنگام ثبت و بارگذاری اثر در بخش مسابقۀ طاووس‌ها، هر یک از اعضای گروه طراحی، باید به‌طور کامل معرفی شوند و رزومۀ آنها بارگذاری گردد. ثبت‌نام توسط سرتیم‌ گروه‌های طراحی لباس انجام می‌شود و مسئولیت صحت و دقت اطلاعات مندرج در سامانه جشنواره و تبعات آن، تماماً به عهدۀ سرتیم خواهد بود. ثبت‌نام در سامانه به منزله پذیرش و رعایت کامل آیین‌نامه و مقررات جشنواره، از سوی سرتیم‌ گروه‌های طراحی است.‏

۴) پس از تکمیل مراحل ثبت‌نام، سرتیم باید تصویر آثار دوخته‌شده را تا پایان آذر به دبیرخانۀ جشنواره ارسال کند.

۵) هیأت انتخاب بخش چشم‌انداز مد و صنعت ملی پوشاک در ایران، بازبینی طرح‌های متقاضی حضور در جشنواره را از ابتدای دی ماه شروع خواهند کرد.

۶) این هیأت به مدت ۱۰ روز از میان آثار واجد شرایط حضور در جشنواره، طرح‌های منتخب برای حضور در بخش مسابقۀ طاووس‌ها را تعیین خواهد کرد.

۷) سرتیم طراحان آثار منتخب باید ظرف یک هفته پس از اعلام هیئت انتخاب، نمونۀ نهایی طرح‌های خود را به دبیرخانه تحویل دهند. در صورت عدم ارائه نمونۀ نهایی طرح تا تاریخ مقرر، نام اثر از فهرست متقاضیان شرکت در جشنواره خارج و فرصت حضور در جشنواره به آثار رزرو هیأت انتخاب، با نظر رئیس هیئت مرکزی داوران جشنواره، جایگزین خواهد شد.

۸) تفسیر و رفع ابهام از مفاد و مقررات این آیین‌نامه و موضوعات پیش‌بینی‌نشده به عهدۀ رئیس جشنواره است.

۲. بخش رقابتی طراحی پوشش تراز اجتماعی بانوان

الف) ویژندها

ویژندهای متقاضی شرکت در بخش مسابقه طاووس زرین، باید آثار واجد شرایط ذیل را به جشنواره ارسال کنند:

- قطعات اصلی پوشاک (مانتو و شلوار) در این مجموعه باید دارای شناسۀ شیما و شناسۀ کالا از «کارگروه ساماندهی مد و لباس» و «سامانۀ جامع تجارت» باشند.

- هیچیک از قطعات مجموعه در هیچ‌یک از رویدادها، جشنواره‌ها و بازارهای پوشاک داخلی و خارجی قبلی به نمایش درنیامده باشند.

تبصره ۱: کلیه متقاضیان موظف به تکمیل فرم تعهدنامه مبنی بر رعایت بند فوق می باشند.

- طرح‌های ارائه‌شده باید قابلیت تولید انبوه را داشته باشند.

تبصره ۲: برای احراز قابلیت تولید انبوه ضروری است برگه فنی استانداردسازی ارائه شود.

ب) گروه‌های طراحی مستقل

گروه‌های طراحی مستقل متقاضی شرکت در بخش مسابقه طاووس سیمین، باید آثاری واجد شرایط ذیل را به جشنواره ارسال کنند:‏

- متقاضیان در سامانه جامع طراحان کارگروه عضویت داشته باشند.

- آثار دارای شناسۀ شیما از کارگروه سامان‌دهی مد و لباس باشند.

- آثار در هیچ یک از رویدادها، جشنواره‌ها و بازارهای پوشاک داخلی و خارجی به نمایش درنیامده باشند.

تبصره: کلیه متقاضیان موظف به تکمیل فرم تعهدنامه مبنی بر رعایت بند فوق است.

ج) مقررات عمومی

۱) هنگام ثبت و بارگذاری اثر در بخش مسابقۀ طاووس زرین و سیمین، هر یک از اعضای گروه طراحی، باید به‌طور کامل معرفی شوند و رزومۀ آنها بارگذاری گردد. ثبت‌نام توسط صاحبان ویژندها و سرگروه انجام می‌شود و مسئولیت صحت و دقت اطلاعات مندرج در سامانه جشنواره و تبعات آن، تماماً به عهدۀ وی خواهد بود. ثبت‌نام در سامانه به‌منزلۀ پذیرش و رعایت کامل آیین‌نامه و مقررات جشنواره، از سوی صاحبان ویژندها و سرگروه‌ گروه‌های مستقل طراحی است.‏

۲) پس از تکمیل مراحل ثبت‌نام، صاحبان ویژندها یا سرگروه‌ها باید تصویر آثار دوخته‌شده را تا انتهای آذر ماه به دبیرخانۀ جشنواره ارسال کند.

۳) هیأت انتخاب بخش مسابقۀ طرح‌های پوشش تراز اجتماعی بانوان، بازبینی طرح‌های متقاضی حضور در جشنواره را از ابتدای دی ماه شروع خواهند کرد.

۴) این هیأت به مدت ۱۰ روز از میان آثار واجد شرایط حضور در جشنواره، طرح‌های منتخب برای حضور در بخش مسابقۀ طاووس‌ها را تعیین خواهد کرد.

۵) سرگروه طراحان آثار منتخب باید ظرف یک هفته پس از اعلام هیئت انتخاب، نمونۀ نهایی طرح‌های خود را به دبیرخانه تحویل دهند. در صورت عدم ارائه نمونۀ نهایی طرح تا تاریخ مقرر، نام اثر از فهرست متقاضیان شرکت در جشنواره خارج و فرصت حضور در جشنواره به آثار رزرو هیأت انتخاب، با نظر رئیس هیئت مرکزی داوران جشنواره، جایگزین خواهد شد.

۳. بخش رقابتی تبلیغات مد و سبک پوشش

کلیه آثار متقاضی شرکت در این بخش، بایستی در سامانة جشنواره ثبت‌نام کنند.

تبصرة ۱: مواد تبلیغی شرکت‌داده شده در این بخش، از سوی شرکت‌کنندگان در بخش‌های مختلف جشنواره، الزاماً باید مربوط به آثار شرکت‌داده شده در جشنواره باشند و کد رهگیری آثار ثبت‌شده، در این قسمت درج شود.

تبصرة ۱: مواد تبلیغی شرکت داده‌شده در این بخش، وفق ضوابط و قواعد، باید متضمن رعایت حدود شرعی و اخلاقی لازم در تبلیغات باشند.

متقاضیان شرکت در بخش مسابقة تبلیغات مد و سبک پوشش در ایران ‏ باید از طریق مراجعه به سایت رسمی جشنواره مراجعه و نسبت به عضویت، ثبت‌نام، تکمیل فرم شرکت در جشنواره و بارگذاری نمونه‌های آثار خود، مطابق بند شرایط اختصاصی مقررات اقدام کنند.

مهلت ثبت‌نام متقاضیان شرکت در این بخش در سامانه جشنواره، تا پایان آذر خواهد بود.

دبیرخانه مجاز به استفاده از آثار ارسالی در بخش‌های مختلف رسانه‌ای جشنواره (کتاب، نشریة روزانه، تیزر، فضای مجازی و سایر رسانه‌های جشنواره) خواهد بود.

الف) شرایط اختصاصی بخش عکاسی مد و پوستر

تصاویر به‌کار رفته اعم از عکس و فیلم، متضمن حفظ فرهنگ پوشش حیاورزانه برای زنان، مردان و کودکان باشند.

سبک پوشش یا آرایش و یا فیگور مدل‌های به‌کار رفته در مواد تبلیغی، هم‌سو با ارزش‌های فرهنگی و دینی ایران اسلامی باشد.

فایل عکس‌ها باید با فرمت JPG و کیفیت حداقل ۶ مگاپیکسل در سایت جشنواره بارگذاری شود.

عکس‌های هر لباس یا لوک، باید به صورت جداگانه در سامانة جشنواره بارگذاری شود.

تعداد حداکثر آثار ارسالی برای هر طرح لباس یا لوک، ۵ عکس است.

فایل پوسترها باید با فرمت JPG و کیفیت DPI۳۰۰ و در قطع ۱۰۰ × ۷۰ در سایت جشنواره بارگذاری شود.

هرگونه دخل و تصرف در عکس‌ به گونه‌ای که اصالت آن را مخدوش کند، موجب کنار گذاشتن عکس از چرخۀ داوری خواهد شد.

فایل عکس‌ها باید با فرمت JPG و کیفیت DPI۱۵۰ و در قطع ۲۴ × ۱۸ در سایت جشنواره بارگذاری شود.

ب) شرایط اختصاصی بخش تیزر

فایل هر تیزر تبلیغی باید به‌صورت مجزا و با فرمت ۴MP و حجم حداکثر ۵۰ مگابایت در سایت جشنواره بارگذاری شود.

تیزرهای ارائه‌شده از سوی ویژندها باید مربوط به آثار ارسالی به جشنواره باشند و کد رهگیری آثار ثبت‌شده، در این قسمت درج گردد. ‏

تعداد آثار ارسالی برای هر طرح لباس یا هر لوک، حداکثر ۳ تیزر است.‏

۴. گاه‌شمار جشنواره

الف) گاه‌شمار بخش علمی- فرهنگی ‏(غیررقابتی)

زمان‌بندی ثبت‌نام آثار پژوهشی متقاضی حضور در همایش علمی جشنواره در سامانۀ جشنواره به قرار ذیل است:

اعلام فراخوان بخش علمی- فرهنگی ‏جشنواره (اواسط مهرماه)

آغاز ثبت‌نام مقالات متقاضی حضور در جشنواره (اواسط آذرماه)

پایان ثبت‌نام مقالات متقاضی حضور در جشنواره ‏(پایان آذر ماه)

شروع بازبینی آثار ارسال‌شده به جشنواره(ابتدای دی ماه)

اعلام نتایج داوری و مشخصات آثار راه‌یافته به بخش علمی-فرهنگی، به صاحبان آثار ‏(اواسط دی ماه)

برگزاری پیش‌نشست‌های تخصصی همایش علمی جشنواره

برگزاری همایش علمی جشنواره (اوایل بهمن ماه)

ب) گاه‌شمار بخش هنری (رقابتی)

زمان‌بندی ثبت‌نام آثار هنری و تبلیغی متقاضی حضور در جشنواره، در سامانۀ جشنواره به قرار ذیل است:

آغاز ثبت طرح‌های متقاضی حضور در جشنواره (اوایل آذرماه)

پایان ثبت‌نام طرح‌های متقاضی حضور در جشنواره ‏(پایان آذر ماه)

شروع بازبینی آثار ارسال‌شده به جشنواره ‏(ابتدای دی ماه)

اعلام نتایج داوری و مشخصات آثار راه‌یافته به بخش رقابتی مد و صنعت ملی پوشاک در ایران، به صاحبان آثار ‏(اواسط دی‌ماه)

آماده‌سازی مکان برگزاری جشنواره (اواسط دی ماه)

آغاز برگزاری جشنواره (۳۰ دی ماه)

مراسم اختتامیه جشنواره (۵ بهمن ماه)

ارسال دیدگاه

پربازدیدترین ها
آخرین اخبار