امروز: سه شنبه 11 آذر 1399 - 12:01 تبلیغات

99 ثانیه

فعالیت اداره مخازن و کتابخانه عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران به تصویر کشیده شد

تهران (پانا) - فعالیت اداره مخازن و کتابخانه عمومی زیر مجموعه اداره کل اطلاع رسانی، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در ویدئویی با عنوان «99 ثانیه با حافظان میراث مکتوب ایران» تولید و منتشر شد.

در 99 ثانیه با حافظان میراث مکتوب ایران

تهران (پانا) - فعالیت اداره فراهم آوری، آماده سازی و کنترل منابع غیر کتابی و پیایندها در کتابخانه ملی ایران در ویدئویی با عنوان «99 ثانیه با حافظان میراث مکتوب ایران» تولید و منتشر شد.

فعالیت گروه سازماندهی و فهرست نویسی منابع غیر کتابی به تصویر کشیده شد

تهران (پانا) - فعالیت گروه سازماندهی و فهرست نویسی منابع غیر کتابی زیر مجموعه اداره کل پردازش و سازماندهی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در ویدئویی با عنوان «99 ثانیه با حافظان میراث مکتوب ایران» تولید و منتشر شد.